Информация за присъствен образователен процес от 14.03.2022 г.

ВЕЧЕ БЕЗ ТЕСТВАНЕ за COVID-19!!!

Информация за образователния процес от 14.03.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост от COVID-19 /под 250 на 100 000 население /, от понеделник, 14.03.2022 г., ще се провежда присъствен образователен процес БЕЗ ТЕСТВАНЕ за COVID-19.

Бъдете здрави!