Информация за 16.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ОУ „Гео Милев“ въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Google classroom, Facebook групи, „Уча се“, приложенията за онлайн комуникация, онлайн електронни учебници, образователни ресурси, а при необходимост – учебни материали на хартиен носител.

Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави необходимата допълнителна информация.

Оставаме на разположение. Ще се справим заедно!

Бъдете здрави!

ДНЕВЕН РЕЖИМ

НАЧАЛЕН ЕТАП   (I – IV КЛАС)

1 час 9,00 – 9,20
2 час 9,30 – 9,50
3 час 10,00 – 10,20
4 час 10,30 – 10,50
5 час 11,00 – 11,20
6 час 11,30 – 11,50

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  (V- VII КЛАС)

1 час 9,00 – 9,30
2 час 9,40 – 10,10
3 час 10,20 – 10,50
4 час 11,00 – 11,30
5 час 11,40 – 12,10
6 час 12,20 – 12,50
7 час 13,00 – 13,30