Какво е за нас Spelling Bee?

Учениците на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем за единадесета година ще участват в състезанието за спелуване на думи на английски език “Spelling Bee”.

Зарядът, който получават, и емоциите, които изживяват докато се подготвят за големия ден , ги мотивират не само да участват, но и да творят!

Успех, пчелички!

https://www.youtube.com/watch?v=CrR10xK9Z0g