Как да подвържем любимата си книга

На 6.11.2015 г. всички ПИГ-ове работиха по обща тема в заниманията по интереси – „Как да подвържем любимата си книга?“. Учениците проявиха голям интерес към темата и вложиха много творчество при реализирането й.

Идеите им бяха разнообразни, децата вложиха  проявиха и креативност в работата си.