Как ще отбележим 24 май?

Отбелязваме 24 май в необичайна обстановка – в условията на обучение от разстояние. След обсъждане учениците от всяка паралелка предложиха по какъв начин могат да се включат в отбелязването на най-българския празник.

Ето и програмата:

МАЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ТЕМА НА ЗАДАНИЕТО КЛАС ДАТА НА ИЗВЕСТЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СРОК НА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
РИСУНКИ И РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА 24 МАЙ Iа 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ И РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА 24 МАЙ ПЕСЕН „ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ“ Iб 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЗА 24 МАЙ IIа 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ И РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА 24 МАЙ IIб 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ И РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА 24 МАЙ IIIа 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ И РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА 24 МАЙ IIIб 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ ПРЕПИС  НА СТИХОТВОРЕНИЕТО „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „ЗАЩО ОБИЧАМ МОЕТО СЕМЕЙСТВО“ IIIв 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО РИСУНКИ IVа 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ПРЕЗЕНТАЦИЯ IVб 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РИСУНКИ СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА „ЗАЩО ОБИЧАМ МОЕТО СЕМЕЙСТВО“ IVв 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ВИДЕО КЛИП ПОСЛУЧАЙ 24 МАЙ а 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА 24 МАЙ б 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ЖИВОТА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ а 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РЕЦИТИРАНЕ НА СТИХОТВОРЕНИЕ   б 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
РЕЦИТАЛ НА „ХИМН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МАТОДИЙ“ в 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.
ПРЕПИС НА КИРИЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА 04.05.2020 г. 20.05.2020 г.

След 20 май ще публикуваме обещаните изпълнение, за да отбележим нашия виртуален 24 май.