Капачки за бъдеще

На 13 април предадохме 601 килограма капачки „за бъдеще“. В благотворителната акция се включиха всички класове. Победител е 5 б клас!