„Карай внимателно, някой те обича!“

Комисията за борба с обществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Раковски стартира кампания  „Карай внимателно, някой те обича!“.  Тяхната кауза е нашите децата да бъдат здрави, щастливи и в безопасност. Прожектираха им десетминутен филм и беседваха с учениците за възможните опасности на пътя.

Децата на Белозем ви напомнят, че животът е този, който винаги е с предимство!