Конкурс „Животът на един щъркел“

За поредна година ОУ „ГеоМилев“, с. Белозем организира конкурс за рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, с. Белозем,  Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

на тема:

„Животът на един щъркел“

РЕГЛАМЕНТ

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:

 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50
 4. Техники – ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 6. Трите имена на детето/ученика;
 7. Възраст;
 8. Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
 9. Име на преподавателя;
 10. E-mail за кореспонденция
 11. Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 • Рисунките не се връщат

Краен срок за изпращане на творбите: 24 април 2021 г.

Награди:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи”  и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2021 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

 • Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12.
 • Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;
 • Апликационната форма и декларацията за съгласие на родителите се изпраща на мейл адрес: soubelozem@abv.bg
 • Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 
 • 1 любими снимки на участника, необходими за представянето на сайта и страницата на училището (jpg. или png.)

За контакт и повече информация:

Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg

Успех!

Необходимите документи може да изтеглите от тук: