Конкурс за драматизация на приказка

  • На 19 март 2014 г. учениците от IIIб клас с класен ръководител г-жа Тотка Андреева проведоха конкурс „Най-добра драматизация на приказка“. Конкурсът е част от класния проект „Хубавата книга“. 

Учениците сами подбраха приказките, които ще драматизират – „Сливи за смет“, „Малкият Хитър Петър“, „Мързеливата снаха“.

Гости на конкурса бяха учениците от IIIа клас и класният им ръководител г-жа Добринка Атанасова,  УР, г-жа Тонка Григорова – възпитател на ПИГ –  III клас,  родители.

Учениците се представиха много добре, но журито с председател г-жа Мария Александрова – директор на училището, класира драматизациите така:

  • първо място за приказката „Сливи за смет“;
  • второ място за участниците в драматизацията на „Мързеливата снаха“‘
  • на трето място – „Малкият Хитър Петър“.