Конкурс „И ти си в мене – ти, родино, моя!“

Национален литературен конкурс “И ти си в мене – ти, родино моя”, 2021 г.

Организатори: Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов”.

В конкурса могат да участват ученици от V до ХII клас от цялата страна. Участниците са разделени в две възрастови групи: – Първа възрастова група – V-VII клас – Втора възрастова група – VIII-XII клас

Конкурсът има два раздела:- Поезия – до три стихотворения- Проза – до две творби

Конкурсът е открит. Всеки участник в него трябва да посочи своето име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон за връзка и електронна поща.

Жури с председател Димана Йорданова ще оценява литературната стойност на конкурсните работи. Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.

Творбите си изпращайте на адрес: гр. Чирпан 6200ул. “Крачолови” 26 Къща музей “Пейо К. Яворов”или на e-mail: javorovch@abv.bg

Телефон за справка: 0416/94019.

Крайният срок за изпращане на творбите е 18.12.2020 г.Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 11.01.2021 г.

Тогава ще бъде дадена информация и относно награждаването на отличените участници.