Проект „Green School Garden“

„Вкусната градинка“е много популярна практика за екологично образование чрез преживяване и прекрасно място за креативно общуване между децата, учителите и родителите – те заедно учат, играят и общуват, преоткривайки тайните на природата.
Нашият проект е финансиран от немската екоорганизация ЕВРОНАТУРА и е част от „Вкусната градинка“.
Целта на проекта е изграждане на зелена училищна градинка за биопродукти отглеждани в родния край и популяризиране хармонично съжителство на хората с природата, повишаване познанията към местните земеделски култури и привличане на туристи от страната и чужбина .
Дейностите по проекта включват оформянето на два къта в училищния двор . В единия край на двора ще се оформи биоградинка-тип „опитно поле“ с традиционни земеделски култури за района , а в другия край ще се изгради екокът „под асмалъка“ за отдих и познания, който ще се използва като открита класна стая.
 
 
Началото….
Избор на терен и идеен проект..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Засяване на семена за разсад от петокласниците от клуб „Приятели на природата“
 
 
 
 
 
 
 
Грижи за нашия разсад полагат участниците от клуб „Приятели на природата“
Време е да съберем ДЪЖДОВНА И СНЕЖНА ВОДА ,за да полеем нашия разсад !
 
 
 
Време е за пикиране
 
 
Шестокласниците решиха: – Да се върнем назад във времето на нашите прадеди и техния бит. Конят и оралото са били част от ежедневието им и особено важни за изкарване на прехраната.-
 
 
Да подготвим лозичките за АСМАЛЪКА
 
Ред е на засаждане на овощните дръвчета с най-големите градинари от 6 клас
 
Засаждане на лехите с билки и зеленчуци
 
 
 
 
 
 
 
Засаждане на лозички в асмалъка
 
 
Градимир Градев от „Зелени Балкани“ запозна учениците от 5 клас с обитателите и вредителите в зеленчуковата градина, както и с методите за борба с тях
 
 
Ученици от клуб“Приятели на природата“ и клуб“Креативност“ бяха на посещение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и Музея на розите в Казанлък по проект Green School Garden на Evronature..