„Математика за напреднали“

На 16.01.2018 г. от 16 часа в класната стая на 2б клас се проведе публична изява на клуб „Математика за напреднали“ с ръководител Елена Стоянова.

Второкласниците показаха математически умения – смятане, решаване на трудни задачи, работа в екип. Децата бяха разделени в 2 отбора. Бяха им зададени логически задачи, задачи за откриване на лица, откриване на верните твърдения.

Оценките бяха определяни от родителите в качеството на жури. На победителите бяха раздадени поощрителни награди, а за победените – пожелания за успех в следващото състезание.