Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Система за взаимодействие между ученици, учители и медицински лица

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Информация за същността на социалните услуги

Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации