Международен ден на ръкописното писмо/ на почерка

В училище се проведе състезание по краснопис  в два кръга с ученици от 2, 3 и 4 клас, тематично свързано с празника на патрона на училището – Г. Милев.

В първи кръг от всяка паралелка по класове бе излъчен по един най- добър краснописец.

На 18.01.19 г. девет ученици  краснописци участваха във втори кръг. Ученици от 2 кл. преписаха стихотворението „ Малък Сечко” от Г. Милев. Победителите от 3 кл. правиха препис на биографични данни от живота на поета, а четвъртокласници преписаха стихотворението „На баща ми“ от Леда Милева.

Всички участници се представиха блестящо и бяха отличени с награди.

Ръкописите бяха изложени във витрина заедно с книжки, изработени от ученици от ЦДО, съдържащи преписи на стихове от Гео Милев и Леда Милева и илюстрации към тях.

За инициативата може да прочетете и в сайта на РУО – Пловдив тук.