Международен проект – Consumer classroom

През миналата учебна година участвахме в състезание за изработване на видео наръчник  как се планира екскурзия, как се разпределят средствата.

Група ученици под ръководството на Стефани Костова, учител по английски език, се свърза с румънски ученици и заедно изработиха видео наръчник за междуучилищна екскурзия.

Нашият проект бе класиран на шесто място. Получихме персонални награди, сертификат и страхотен проектор, който ще използваме в учебния процес.