Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разространение и употреба на наркотични вещества в училище

На 01.11.2023 г. със заповед № РД09-3543 на професор Галин Цоков – министър на образованието и науката, е утвърден Механизъм за действие и Алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище.

Презентация на тема „Механизъм за предотвратяване разпространението и употребата на наркотични вещества“

https://drive.google.com/file/d/1E_0ZnQXc6hwOgiODuzBNfM0H55g2QQez/view?fbclid=IwAR3Wd0csO8jLNcbGk1tRQfNeoL9tMBx3ZSQMsv1b-BmcEJlpaez8QTJcP94