Милосърдни на Коледа

По инициатива на родителския клуб при ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се проведе благотворителна акция под надслов „Милосърдни на Коледа“.

Седмица (12-16 декември 2016 г.) бе достатъчна на ученици, учители и родители да съберат необходимите средства за закупуване на спални комплекти за леглата на онкохематологичното отделение на Детска клиника по генетични заболявания „Св. Георги“, гр. Пловдив.

Радваме се, че с този жест на милосърдие осмислихме празничните дни, в които Рождеството на Младенеца би трябвало да се случи не само в яслите, но и в нашите сърца!

Благодарим от сърце!