Наблюдение на открита практика по английски език в шести клас

В навечерието на националния празник Трети март шестокласниците заедно със своя учител г-жа Вержиния Стамболийска представиха открит урок по английски език на тема Мона Лиза. Използвани бяха различни интерактивни методи, създаде се настроение сред учениците и присъстващите учители от прогимназиален етап. С помощта на електронния учебник и предварително подготвени материали урокът беше интересен и занимателен. Децата четоха, превеждаха, твориха. Създадоха свои варианти за финал на историята.

Г-жа Стамболийска умело свърза разгледания текст с примери от българската история, припомни български светини, намиращи се извън България. С помощта на Елена Стоянова – начален учител и Диана Серафимова – член на обществения съвет на училището и родител, бе прочетено четиристишие от Ботев на немски и френски, сравнено бе звученето на  английски и български език. Строфата е гравирана със златни букви във фоайето на Сорбоната. Но най-вълнуващо звучи на родния ни български език!

Вълнуващ финал на часа бе звученето на химна на България, придружено с поздрав за предстоящия празник.

Ето малка част от преводите на чужди езици на този забележителен Ботев стих:
На френски език:
Превод на Пол Елюар Paul Eluard :

„Voici que le soir tombe et qu’apparait la lune,
Le ciel va se remplir d’etoiles, goutte а goutte.
La foret bruit, le vent imperceptible souffle.
Tout le Balkan chante le chant des haпdouks.“

Превод на Джина Вебер Gina Weber :

La Nuit descend et lе Croissant se leve,
Les Etoiles eparpillent la Voute Celeste,
La Foret bruit, le Vent susurre,
Le Balkan chante la chanson des Haпdouks.

На английски език:

“The moon comes out and day grows dim,
on heaven’s vault the stars now throng,
the forest rustles, quiet stirs the wind,
the mountains sing song of fighters.”

На Руски език:
Настанет вечер – при лунном свете
усеют звезды весь свод небесный.
В дубравах темных повеет ветер –
гремят Балканы гайдуцкой песней!