Национален конкурс „Недорисувана рисунка“

Девето издание на Националния конкурс за рисунка “Недорисуван свят”, 2021 г.

Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов” и Фондация “Яворов” обявяват Национален конкурс за рисунка “Недорисуван свят” в памет на Василия Стоилова.

В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, разделени в две възрастови групи:- Първа възрастова група – V-VII клас- Втора възрастова група – VIII-XII клас

Всеки ученик може да представи само една рисунка във формат 35/50 см.Конкурсът е открит.

Всеки участник трябва да посочи: име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон и електронна поща.

Отличените на първо, второ и трето място ще получат грамоти и предметни награди.Рисунките си изпращайте на адрес: гр. Чирпан 6200ул. “Крачолови” 26 Къща музей “Пейо К. Яворов”

Телефон за справка: 0416/94019.

Крайният срок за получаване на рисунките е 18.12.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Къща музей Яворов Чирпан и на електронния сайт на музея www.javorovhouse.info на 11.01.2021 г.

Тогава ще бъде дадена информация и относно награждаването на отличените участници.