На посещение в детската градина

С цел по-лесна и бърза адаптация на децата от ДГ „Синчец“, с. Белозем училищното ръководство посети децата от четвърта подготвителна група.

Директорът поздрави децата и техните учители, разказа им за училището. ЗДУД В. Стамболийска и В. Коларова разговаряха с бъдещите първокласници за детската градина и за училището. Разпитаха ги за техните знания за буквите и цифрите, какви песни и стихотворения знаят, умеят ли да танцуват.

Децата с желание показаха подготвения от тях танц за предстояща тяхна публична изява и изпяха песента от тържеството за Трети март. Учителите на групата разказаха интересни случки от живота на групата.

Децата бяха развълнувани и от съобщението за родителската среща на 16 май от 17 часа, на която са поканени заедно с родителите си.