На театър

Прекрасни емоции с веселата Веселка на Mаgic party -Приказки за вас деца !

Изказваме своята благодарност за предоставената възможност на Община Раковски и НЧ „Просвета“, с. Белозем!

Заедно зарадвахме учениците от ГЦДОУД 1-3 клас от нашето училище!