Новите ни шкафчета

За всички ученици от първи до седми клас в училище са осигурени шкафчета за раници, учебници, спортни пособия с цел олекотяване на ученическите раници.

Във всака от 20-те класни стаи и кабинети са монтирани проектори за използване на електронно съдържание – електронни учебници, помагала, тетрадки.

За всяка класна стая на учениците от начален етап има осигурен флипчарт.