Нормативни документи

Учебна 2019/ 2020 година

 • План за работата на училищния координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието


ТУК

 • План на училищната комисия за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Гео Милев“ за 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка за 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за работа с даровити деца в ОУ Гео Милев през учебната 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за работата на комисията за спорт и изкуства за учебната 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План на комисията за училищни тържества през учебната 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за работата на училищния ученически съвет през 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за образователна интеграция на учениците от ромски произход през 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за насърчаване и повишаване на грамотността в училище за 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План за квалификационната дейност през 2019/2020 учебна година


ТУК

 • Годишен план за дейността на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем за 2019/2020 учебна година


ТУК

 • План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата за 2019-2020 учебна година


ТУК

 • План за изпълнение на мерките за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика в прогимназиалния етап


ТУК

Учебна 2020/ 2021 година