Обновени витрини

Преди патронния празник учителите на ГЦДО  обновиха училищните витрини.

Впечатление правят грамотите, поздравителните адреси и сертификатите. В резултат от активното участие на училището в проект „Твоят час“ с 22 клуба има предоставени материали, които могат да се разгледат в една от изложбените витрини.

Резултатите от „Седмицата на Гео Милев“ – рисунки на тема „Моето училище“, книжки с преписи и илюстрации на стихотворения на Гео Милев и на Леда Милева, също са във витрината.