Образование в условията на COVID19: Информация за родителите

Драги родители

на 15-ти септември нашите деца отново ще пристъпят прага на любимото училище. Учебната година ще започне присъствено в класните стаи. За съжаление заплахата от коронавирус все още не е отминала и новата учебна година ще бъде много по-различна от предходните. Да помогнем на нашите деца да успеят в училище и при новите условия!

Какво е нужно да знаем?

 • Училището е най-сигурното, чисто и дезинфекцирано място за нашите деца! Всеки ден класните стаи ще бъдат дезинфекцирани поне два пъти, ще се проветряват всяко междучасие, в коридорите и тоалетните ще има дезинфектанти и ще бъде изисквана от учениците максимална хигиена.
 • В училище се прави всичко възможно да няма болни деца и да не се предава никаква зараза! Ако забележите сутринта, че детето ви има кашлица, температура, хрема – не го водете в училище, а потърсете личния му лекар. Не можете обаче просто да го оставите вкъщи! Ако това стане без бележка от лекар – то ще има неизвинени отсъствия. Ако учителите открият такъв симптом, веднага ще ви се обадят, за да заведете детето до личен лекар. Докато отидете да го вземете, то ще ви изчака в специално определена за това стая. Детето може да се върне в училище след като получи бележка от личния лекар, че е здраво
 • Учениците трябва да имат маски за своята безопасност и безопасността на другите! В класната стая не е задължително да носят маските, макар че могат да го направят ако пожелаят. В общите помещения, като коридори, стълбища и други, те задължително трябва да носят маски.
 • Контактуването в училище с ученици от други паралелки (дори и да са близки приятели и роднини) трябва да бъде ограничено до минимум. За целта в училище ще бъде създадена необходимата организация и децата трябва да се съобразяват с нея.
 • В училище ще има много строги правила:
  • Къде могат да се движат учениците,
  • Откъде влизат и откъде излизат
  • Къде се хранят
  • Как ползват тоалетна и другите общи помещения
  • Най-вероятно ще бъде ограничен достъпът на всички външни лица (вкл. и родители) до училище, за да се избегне внасянето на зараза. Така че ако искате да се видите с класния ръководител, някой от учителите или директор, предварително трябва да се уговорите къде и как
  • Всяко училище ще има свой план за организацията на учебния процес и мерките за безопасност. Той ще е качен на страницата на училището. Попитайте класният ръководител или образователния медиатор за него. Запознайте се добре и запознайте своето дете/ деца с него. Това е много важно за тяхната безопасност!
 • Много е вероятно в определени периоди от годината класът на вашето дете или цялото училище да премине на дистанционно обучение. Класният ръководител и/ или образователният медиатор ще ви обяснят как ще стане това.
 • Ако в класа има ученик, диагностициран с COVID 19, целият клас ще премине на обучение от разстояние в електронна среда за две седмици. Докато мине карантината учениците няма да излизат в болничен или ваканция, а ще се обучават дистанционно!
 • Децата ще бъдат в къщи като учителите ще им поставят задачи по интернет и ще провеждат онлайн уроци. Образователният медиатор ще разнася принтирани учебни материали по домовете на тези ученици, които нямат компютър, таблет или друго устройство.
 • Когато се обучават дистанционно – на децата ще бъдат поставяни оценки и ще получават отсъствия, ако не участват в онлайн уроците (когато има такива)
 • През тази учебна година образователните медиатори ще бъдат едни от най-активните помощници на учителите. Търсете ги, но и им помагайте в тяхната дейност. От началото на учебната година на много места ще бъдат назначени допълнителни бройки.

Кога детето ми може да се обучава неприсъствено:

 • Ако детето (или негов родител/ настойник) има здравословен проблем – удостоверяват или с медицински документ, издаден от ТЕЛК или с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването;
 • Ако е ученик от 5 до 12 клас;
 • Ако вкъщи има необходимите условия и електронни устройства.

Не забравяйте: грижата за нашите деца е грижа за хората, които обичаме и които са в най-голям риск от болестта!

Информацията е предоставена от ЦМЕДТ „Амалипе“ до всички училища, участници в мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“.