Обучение на педагогическия екип

Планираното в плана за квалификационна дейност обучение на тема „Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене“ ще се проведе на 28.10.2022 г. от 11,00 ч. до 15,50 ч.

Модул 1: „Какви ключови умения трябва да формираме у учениците?“

Модул 2: „Фактори за мотивиране на учениците за ефективно включване в учебните дейности“

Модул 3: „Демонстрация на иновативни практики за активизиране на учениците“