Обучение на тема

„Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“

УИН: 58910011 в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в МОН

В периода 26-27.11.2022 г. ще се проведе обучение на 22 педагогически специалисти от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем на тема

„Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“

УИН: 58910011 в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в МОН от Европламконсулт с обучител Даниела Петкова.