Обучение на тема:“Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене“

На 28.10.2022 г. в училище се проведе квалификационно обучение с педагогическите специалисти на тема: „Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене“.

Участваха 33 педагогически специалисти. Работиха по групи, твориха, дискутираха…