Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители,

от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. с решение на Областния щаб учениците ще се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем използва електронната платформа Teams.

График на учебните занятия за периода 29.01.2024 г. – 02.02.2024 г.