ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ОУ „ГЕО МИЛЕВ” , С.БЕЛОЗЕМ

2022/ 2023 година

Председател – Елица Марио Чонкова

Членове:

Представител на финансиращия орган (община Раковски –

Виолета Димитрова Петрова (кмет на с. Белозем)

Членове:

Илиана Стоилова Иванова

Елена Иванова Узунова

Светлана Иванова Георгиева

Мария Иванова Николова

Величка Спасова Стоянова

Резервни членове:

Пенка Николова Кирилова – резервен член на финансиращия орган
  Станка Атанасова Груева

Йорданка Калоферова Кюпова

Покана

Становище на Обществения съвет за учебниците