ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ОУ „ГЕО МИЛЕВ” , С.БЕЛОЗЕМ

2022/ 2023 година

Председател – Елица Марио Чонкова

Членове:

Представител на финансиращия орган (община Раковски –

Виолета Димитрова Петрова (кмет на с. Белозем)

Надежда Атанасова Николова

Илиана Стоилова Иванова

Запрянка Йорданова Георгиева

Катерина Василева Ангелова

Резервни членове:

Пенка Николова Кирилова – резервен член на финансиращия орган
1.  Райна Иванова Стойкова

Покана

Становище на Обществения съвет за учебниците