ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – ОУ „ГЕО МИЛЕВ” , С.БЕЛОЗЕМ

2020/ 2021 година

Председател – Елица Марио Чонкова

Членове:

Представител на финансиращия орган (община Раковски –

Виолета Димитрова Петрова (кмет на с. Белозем)

Надежда Атанасова Николова

Илиана Стоилова Иванова

Мария Петрова Ганева

Запрянка Йорданова Георгиева

Катерина Василева Ангелова

Резервни членове:

Пенка Николова Кирилова – резервен член на финансиращия орган
1.  Райна Иванова Стойкова

2019/ 2020 година

Председател – Юлия Стефанова Петрова

Членове:

Представител на финансиращия орган (община Раковски –

Виолета Димитрова Петрова (кмет на с. Белозем)

Надежда Атанасова Николова

Елица Марио Чонкова

Илиана Стоилова Иванова

Мария Петрова Ганева

Запрянка Йорданова Георгиева

Резервни членове:

Пенка Николова Кирилова – резервен член на финансиращия орган
1. Катерина Василева Ангелова
2. Райна Иванова Стойкова

Състав на Обществения съвет от учебната 2016/ 2017 г. до учебната 2019/ 2020 година

  1. Екатерина Щерева – родител, председател
  2.  Янка Видева – родител
  3. Диана Серафимова – родител
  4.  Яна Славчева – родител
  5. Юлия Петрова – родител
  6. Боряна Христова – родител
  7. Албена Храненикова – финасиращ орган

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

  1. Александрина Денева – родител
  2. Таня Тодорова – родител

Татяна Бакова – финасиращ орган

Славка Гуджерова – финасиращ орган

Представител на УН

Мария Ганева

Покана

Становище на Обществения съвет за учебниците