Организация на учебния процес от 17.05.21 г.

Уважаеми родители, ученици!

От 17.05.2021 г. присъствено ще се обучават децата от подготвителните групи, учениците от 1-4 клас и 6-7 клас. Петокласниците ще се обучават в електронна среда.

Учебни дни – 17 и 18 май. На 19 и на 21 май ще се проведат ДЗИ – дните са неучебни. На 20 май в училище организираме Ден на таланта. Ще имате възможност да покажете своите артисични и спортни заложби и да се забавлявате. Начало на празника – 9 часа!

Учебни дни са и 26, 27, 28 май. На 27 и на 28 май ще се проведе НВО за 4 клас.