Отбелязахме европейския ден на езиците

Европейски ден на езиците – 26 септември С ентусиазъм се включихме в инициативата за поставяне на „световен рекорд“ – създаване на видеоклип въз основа на фразата „Обичам [език], защото …“. Изисванията: видеоклипът да бъде записан навсеки език и може да бъде за всеки език или езици, клиповете могат да включват физическо лице, група или клас и не трябва да са по-дълги от 10-20 секунди и да бъдат заснети в ландшафтен формат. Колкото по-творчески е видеоклипът, толкова по-добре!  Момичетата от 7. клас под ръководството на г-жа В. Коларова и В. Стамболийска създадоха интересен клип върху фразата „Обичам българския език, защото…“ Клипът бе публикуван на специалната страница: http://edl.ecml.at/record.