Отбелязваме Международния ден на добротата

17 февруари се отбелязва като Ден на спонтанните актове на доброта /Random Acts of Kindness Day/ – една от новите инициативи на международните благотворителни организации. Тя има глобално значение и не зависи от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. На този ден трябва да се опитаме да сме по-добри, мили и безкористни и то без да очакваме в замяна същото.

На вратата на всяка класна стая учениците от ЦДО 5 клас залепиха за своите съученици и учители комплименти, пожелания, късмети и усмивки.