Откриване на паметник на Иван Михов

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем взе участие в събитието, организирано от кметство Белозем и НЧ „Просвета 1909“, с. Белозем, посветено на 113 г. от създаване на читалището и откриване на бюст-паметника на Иван Михов.

Рядко се случва такова съвпадение – 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написване на „История славянобългарска“ и 100 години от отбелязването на 1 ноември – Ден на народните будители. Тези, както и други интересни факти за будителите – национални и местни, сподели Мария Мънина – учител по история и цивилизации в училището.

Учениците от клуб „Знание без край“ представиха поетичен рецитал за будителя Паисий, пресъздаден от ученик в момента, в който завършва историята си. Препис на „История славянобългарска“, направен от ученици от 5, 6, 7 клас бе подарен на кмета на община Раковски – Павел Гуджеров. Училищният ученически съвет почете всеки един от гостите на тържеството и всеки един присъстващ съвременен будител – учител с книгораздели, изработени от учениците от УУС.

Поднесохме и цветя пред бюст-паметника на музиканта Иван Михов.