Патронен празник 2023 г.

На 13 януари 2023 г. отбелязахме 128 години от рождението на патрона на нашето училище „Гео Милев“, с. Белозем.

На тържеството присъстваха всички поканени гости: г-жа Татяна Бакова – заместник-кмет на община Раковски, предствител на кметство Белозем, г-жа Елена Узунова – секретар на НЧ „Просвета“, с. Белозем, г-жа Светлана Христова – представител на Обществения съвет, г-жа София Кантурска – представител на Училищното настоятелство, много родители, бивши учители.

Учениците и децата от ОУ „Гео Милев“ пяха, рецитираха, танцуваха.