Патронен празник 2024

На 15 януари 2024 г. отбелязахме 129 години от рождението на патрона на нашето училище „Гео Милев“, с. Белозем.На тържеството присъстваха: Виолета Петрова – кмет на село Белозем, г-н Генчо Тодоров – председател на НЧ „Просвета“, с. Белозем, г-жа Елица Чонкова– председател на Обществения съвет, г-жа София Кантурска – представител на Училищното настоятелство, много родители и бивши учители.Учениците и децата от ОУ „Гео Милев“ пяха, рецитираха, танцуваха.