Педагогически екип 2022-2023 година

2022-2023 година

Директор

Диана Генова

ЗДУД

Валентина Коларова

Вержиния Стамболийска

Роза Георгиева  – главен учител

Класни ръководители

I а – Пенка Накова –  учител в начален етап;

I б – Янка Минкова – старши учител в начален етап;

I в – Мария Григорова – старши учител в начален етап;

II а – Йорданка Минчева – старши учител в начален етап;

II б – Цветелина Събчева – учител в начален етап; 

II в – Донка Пенева – старши учител в начален етап;

III а – Тошка Стоева – старши учител в начален етап;

III б – Петранка Матева – старши учител в начален етап;

III в – Запрянка Бойчева – учител в начален етап;

IV а – Златина Димова – учител в начален етап; 

IV б – Тонка Григорова – старши учител в начален етап;

Донка Неделчева – старши учител в начален етап с АЕ

V а – Славина Стоянова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – АЕ;

V б – Мария Благоева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

VI а – Величка Радева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ, история и цивилизации;

VI б – Роза Георгиева – главен учител в прогимназиален етап, музика; 

VII а – Юлия Петрова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – технологии и предприемачество;  

VII б – Минка Колева – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ЧП, БЗО, ХООС;

VII в – Мария Желязкова – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ;

трета възрастова група – Галина Кръстева – старши учител, предучилищна педагогика; 

четвърта възрастова група – Зорница Маркова – учител, предучилищна педагогика;

Тошко Карагьозов – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика;

Господин Хорозов – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС;

Иван Минков – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ИИ, КМИТ;

Йоана Генева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап, КМИТ;

Мария Мънина – старши учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – история и цивилизации, география и икономика;

Недялка Качамакова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика, физика и астрономия;

Мария Ефтимова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – ФВС.

Учители на ГЦДОУД

ГЦДОУД 1.1. – Стоянка Петрова – учител в начален етап; 

ГЦДОУД 1.2. – Лили Ташикова – страши учител в начален етап; 

ГЦДОУД 2.1. – Анна Борисова – учител в начален етап;

ГЦДОУД 2.2. – Мария Нанчева  – учител в начален етап; 

ГЦДОУД 3.1.  – Атанаска Гергина – учител в начален етап;

ГЦДОУД 3.2. – Сияйна Тодорова – учител в начален етап;

ГЦДОУД 4 – Добринка Атанасова – старши учител в начален етап;

ГЦДОУД 5 – Ирен Кълвачева – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

ГЦДОУД 6 – Христина Казакова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

ГЦДОУД 7.1. – Генка Геройска – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – БЕЛ; 

ГЦДОУД 7.2. – Мария Иванова – учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап – математика; 

Марияна Рудева – училищен психолог