ПИГ – 5 КЛАС

Учениците от ПИГ-5 и тяхната възпитателка Мария Желязкова направиха изложба в стаята, в която провеждат заниманията по самоподготовка.

Показани бяха приказки, съчинени от учениците, написани като домашни работи за часовете по БЕЛ.

Нашите приказки

В заниманията по интереси децата са издирили и събрали много и интересни сведения за родното си място –  от първите запазени сведения до днес. Описани са забележителностите на Белозем, включена е и 170-годишната история на училището.

Богата експозиция показва създаването на колектив и участието на учениците от ПИГ-5 в дейностите по проект „Повишаване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден“.