Нормативни документи

2020/2021 година

 

2019/2020 година

Училищна програма за ЦДОУД

Годишен план за дейността

2018/2019 година

Годишен план за дейността

2016/2017 година

Училищен учебен план  1 клас

Училищен учебен план  2 клас

Училищен учебен план  3 клас

Училищен учебен план 4 клас

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ

2017/ 2018 година

Годишен план за дейността

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за равни възможностиза приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за повишаване качеството на образованието