УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2019/2020

УУП за 1. клас

УУП за 2. клас

УУП за 3 . клас

УУП-4. клас

УУП-5. клас

УУП-6.клес

УУП-7.клас

2018/2019 година

УУП за 1. клас

УУП за 2. клас

УУП за 3. клас

УУП за 4. клас

УУП за 5. клас

УУП за 6. клас

УУП за 7. клас

2017/ 2018 година

УУП за 1 клас                    УУП за 1 клас – Шишманци

УУП за 2 клас                     УУП за 2 клас – Шишманци

УУП за 5 клас                       УУП за 6 клас

2016/ 2017 година

УУП 1 КЛАС

УУП 2 КЛАС

УУП 3 КЛАС

УУП 4 КЛАС