План за образователна интеграция на учениците от ромски произход през 2019-2020 учебна година

План-за-образователна-интеграция-на-учениците-от-ромски-произход-през-2019-2020-учебна-година