План на училищната комисия за превенция на ранното напускане на училище в ОУ „Гео Милев“ за 2019/2020 учебна година

План-на-училищната-комисия-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-в-ОУ-„Гео-Милев“-за-2019-2020-учебна-година-1