Подготовка на площадката за фитнес

„Спорт за всички“ е проектното предложение на училището, финансирано от ПУДООС в размер на 5 000 лева. Започнахме подготовката на площадката, на която на 19 юни ще бъдат монтирани фитнес уредите по проекта.