Покана за Обществен съвет

Уважаеми родители, предложени и избрани на първата родителска среща за членове на Обществения съвет на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем!

На 19.11.2019 г. от 18 часа в училището ще се проведе среща за определяне на състава на Обществения съвет за следващите три години.

Поканата може да прочетете тук