Покана за събрание на родителите

На 8 юни 2016 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, ще се проведе събрание на родителите за избор на представител в Обществения съвет към училището. Според Закона за предучилищно и училищно образование, който влиза в сила от 1 август 2016 г., Общественият съвет ще взема участие при решаването на важни проблеми.

Заповядайте от 17,30 часа на 8 юни!