Покана от училищното настоятелство

Училищното настоятелство при ОУ „Гео Милев“, с. Белозем уведомява родителите за предстоящо отчетно-изборно събрание.  Управителния съвет на сдружението  кани желаещите да присъстват на 28.04.2017 г. от 18 ч. в „Борис Касъл“.