Посещение в нашето училище

Заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“ на Министерството на образованието и науката и Димитър Ставрев – старши експерт по организация на средното образование в РУО Пловдив днес посетиха ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, общ. Раковски.

Те гостуваха на Щъркеловото училище, като влязоха по класните стаи и разговаряха с учениците.

Заедно с учителите бяха дискутирани наболели проблеми в образованието, споделени бяха добри практики за работа с децата от уязвими групи.

„Целта е да идентифицираме проблемите и да бъдем откровени пред себе си. Много деца искат да бъдат в училище, но е страшно, когато ги спират. Затова основната ни работа трябва да е насочена към родителите“, посочи зам.-министърът Таня Михайлова.

Образователните медиатори в училище споделиха защо са приели предизвикателството да продължат да учат и завършат висше образование.

Срещата приключи с много позитивно настроение, като заместник-министърът Таня Михайлова сподели, че е очарована от училището и от всичко, което екипът твори с много любов.