Посещение на подготвителните групи от ДГ „Синчец“, с. Белозем

На 21.05.21 г. наши специални гости бяха децата от подготвителните групи в ДГ „Синчец“, с. Белозем. Заедно с г-жа Дора Димитрова – директор на училището, и учителите на двете ПГ децата влязоха в класната стая на първокласниците, седнаха на чиновете и задаваха въпроси за училището и за първи клас. С възторг и радостни викове посетиха и физкултурния салон. След като поговорихме за картата на България, за фермата за калифорнийски червеи, за биоградинките и други проекти на училището, децата поиграха на новите спортни площадки.

Надяваме се, че посещението ще остави незабравими спомени и емоции у бъдещите първокласници!

Очакваме ви с нетърпение в училище!