Посрещане на Баба Марта

На 1 март учениците от 2в клас посетиха децата от подготвителните групи в ОУ “Гео Милев“, с. Белозем. Разказаха им за традицията, свързана със закичване с мартеници. Наричаха ги за здраве и дълголетие, когато им завързваха мартениците. Изпяха им любимите си песни за Баба Марта, рецитираха и стихчета за нея. С много вълнение малчуганите отвърнаха на поздравите на учениците от 2в клас, като също изпяха песнички за мартеничките. Празникът завърши с танц, изпълнен от всички деца, посветен на Баба Марта.