Почистване на училищния двор

Предпролетно почистване на училищния двор. Децата от подготвителните групи и учениците от втори до седми клас днес направиха почистване на училищния двор. Бяха осигурени ръкавици и чували за всяка паралелка.